Porady

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na Rozporządzenie MF z dnia 14.03.2013 – dotyczące kas rejestrujących w pełnym, obejmującym dotychczasowe nowelizacje brzmieniu.
Nowe zasady ewidencjonowania od 1 kwietnia
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie ws. sposobu i warunków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przepisy doprecyzowują m.in. kwestię odrębnej ewidencji. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 163) z dnia 24.12.2012 – w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.